ذهن ما باغچه است ، گل در آن باید کاشت، ور نکاری گل من ، علف هرز در آن می روید

زحمت کاشتن یک گل سرخ ، کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف است
گل بکاریم بیا تا مجال علف هرز

فراهم نشود
بی گل آرایی ذهن

نازنین ! نازنین ! نازنین

هرگز آدم ، آدم نشود


  لطفا برای دریافت سوالات متنی مطالعات هفتم (بخش تاریخ ) به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب

تاريخ : سه شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۲ | 12:17 | نویسنده : ف - میرشفیعی |

گفتم : چقدر احساس تنهایی می کنم.

گفت :من که نزدیکم (بقره آیه۱۸۶)

گفتم : تو همیشه نزدیکی ، من دورم … کاش می شد به شما نزدیک شوم.

گفت :هر صبح و عصر ، پروردگارت را پیش خودت ، با خوف و تضرع و با صدای آهسته یاد کن (اعراف آیه ۲۰۵)

گفتم : این اما توفیق می خواهد !

گفت :دوست ندارید خدا شما را ببخشد ؟! ( نور آیه ۲۴)

گفتم: مشخص است که می خواهم آمرزیده شوم.

 گفت :پس از خدا بخواهید که شما را بیامرزد و بعد توبه کنید (هود آیه ۹۰)

گفتم : با این همه گناه …اما چه کار می توانم بکنم ؟

گفت :آیا نمی دانید که خداوند توبه را از بنده اش قبول می کند؟! (توبه آیه ۱۰۴)

گفتم : اما روی توبه ندارم.

گفت :بدانید که خداوند آمرزنده گناه و پذیرنده توبه است ( غافر آیه ۳-۲)

گفتم : با این همه گناه ، برای کدام گناه توبه کنم ؟

گفت :خدا همه گناهان را می بخشد (زمر آیه ۵۳)

گفتم : یعنی اگر دوباره بیایم باز مرا می بخشد؟ ( آل عمران آیه ۱۳۵)

ناخواسته گفتم : الهی و ربی من لی غیرک

گفت :خدا برای بنده اش کافی نیست؟ (زمر آیه ۳۶)

گفتم : در برابر این همه مهربانی چه کاری می توانم انجام دهم ؟

گفت :ای مومنین ! خدا را زیاد یاد کنید و صبح و شب تسبیح اش کنید . او کسی است که خودش و فرشته هایش بر شما درود و رحمت می فرستند تا شما از تاریکی ها به سوی روشنایی بیایید. خدا نسبت به مومنین رحمان و رحیم است. ( احزاب آیه ۴۱-۴۳)


 لطفا برای دریافت سوالات متن دروس 10 تا 14 تاریخ سوم راهنمایی  به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب

تاريخ : سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۲ | 17:9 | نویسنده : ف - میرشفیعی |

انسانهای بزرگ به دنبال كسب حكمت هستند

انسانهای متوسط به دنبال كسب دانش هستند

انسانهای كوچك به دنبال كسب سواد هستند

انسانهای بزرگ عظمت دیگران را می بینند

انسانهای متوسط به دنبال عظمت خود هستند

انسانهای كوچك عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند

انسانهای بزرگ درد دیگران را دارند

انسانهای متوسط درد خودشان را دارند

انسانهای كوچك بی دردند

انسان های بزرگ درباره عقاید سخن می گویند

انسان های متوسط درباره وقایع سخن می گویند

انسان های كوچك پشت سر دیگران سخن می گویند


لطفا برای دریافت سوالات جغرافیا نوبت اول پایه سوم راهنمایی همراه با پاسخ( دی ۹۲ ) به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب

تاريخ : شنبه پنجم بهمن ۱۳۹۲ | 15:47 | نویسنده : ف - میرشفیعی |

فکر می کنی از نگاه تا گناه چه فاصله ای است ؟

گاهی عشق های خیابانی و اتوبوسی حامل (( ویروس )) است ، چرا ؟

چونکه آلوده است !

یا باید نگاه را پاک ساخت ، یا دل جان را در برابر نگاههای مسموم و ناپاک (( واکسینه )) کرد .

کدامیک عملی تر است و کدامیک در اختیار توست ؟

سربازی را در میدان نبرد تصور کن !

ترکش توپ و گلوله و خمپاره از هر طرف می آید . اگر این سرباز در سنگری موضع بگیرد ،

یا پشت خاکریزی خود را از اصابت ترکشها محافظت کند ، یا حتی با خوابیدن روی زمین ، خود

 را از تیررس دور نگاه دارد ، شانس سلامت برایش بیشتر است .

ولی .... اگر بی سنگر و بی خاکریز و بی حفاظ ، در دشت گسترده و در تیررس دشمن قرار

بگیرد ، به زودی آسیب دیده ، از رده خارج می شود .

حال وقتی در محیط پیرامون ، نکاههای آلوده از هر طرف مثل ترکش می بارد ، و رابطه های

مغرضانه و دام گستریهای موذیانه ای برقرار و گسترده است ، و هوسبازانی در پی شکارند ، و

شیادانی به دنبال کامجویی های شیطانی و حیوانی .

آیا ساده لوحی نیست که انسان ، شرط احتیاط را از دست بدهدو بی گدار به آب بزند و بدون

واکسینه کردن خود و کنترل و خنثی ساختن مسمومیت نگاههای آلوده در معرض بارش ترکشهای

 خطرناک قرار دهد ؟

چه بسیار نگاههایی که تیرهای شیطانی است .

و چه بسیار گناهها ، که زاییده ی نگاهها یا در معرض نگاه بودن است .

پس فاصله ی چندانی میان (( نگاه )) و (( گناه )) نیست .

بیچاره آنان که خوش باورند و در تور نگاه می افتند و به دست و پا زدن می افتند و آخرش

اسارت !

و بیچاره تر آنان که در (( دام لبخند )) می افتند و می پندارند که تنها معشوق و یگانه یار آنان

(( لبخند فروش )) صیادند و نمی دانند که چه بسیار ، مرغان ، ساده لوح به طمع دانه ، گرفتار

دام شده اند و به جای گلشن با طراوت ، به قفس مرگ افتاده اند .

فکر می کنید چه تعداد ، فریب خوردگان خام ،( پشت دیوار ندامت ) گرفتار حسرت و اندوهند ؟

آیا آمار مصدومین (( ترکش گناه )) را دارید ؟

آیا ضایعات (( تیرهای مسموم نگاه )) را می شناسید ؟

می دانید چه تعداد مبتلایان به ویروس و هوس ، در بستر گناه آرمیده اند ؟

اگر برای خواهران ما ، (( سنگر  حجاب )) ، حفاظتی در برابر ترکش های نگاه و گناهها است

، برای برادران ما نیز (( واکسن تقوا )) عاملی برای مقابله با مسمومیت گناه است .

اگر سر و روی بانوان را حجاب لازم است ، نگاه و چشم آقایان هم حجاب می خواهد .

کنار هر گناه دو فرمان است :

دل و شیطان می گوید : (( چشم بدوز ))

دین و رحمان می گوید : (( دیده فرو بند ))

تا تو کدامین فرمان را اطاعت کنی و در دوراهی (( دل )) و (( دین )) ، فرمان کدام یک را به

سود وجدان و ایمان خود بشناسی و بپذیری .

شاید با کنترل نگاهها، بشود آمار تلفات ترکشهای (( چشم ناپاک )) را کاهش داد .

شاید با رعایت پوشش و پرهیز از (( خود آرایی)) و (( خودنمایی )) بتوان تیر نگاههای آلوده را

به سنگ ناکامی زد .

چشمها را باز کنید ....، از هر طرف بارش تیر و ترکش گناه است !

در سنگر عفاف موضع بگیرید .

دلها اگر از موعظه آدم می شد             شاید تلفات معصیت کم می شد

از این همه کشته های درگیری نفس       ای کاش گزارشی فراهم می شد


برای دریافت سوالات اجتماعی نوبت اول پایه سوم راهنمایی همراه پاسخ به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب

تاريخ : پنجشنبه سوم بهمن ۱۳۹۲ | 23:52 | نویسنده : ف - میرشفیعی |
خدایا ، حکمت قدم هایی را که برایم برمی داری بر من آشکار کن تا درهایی را که به سویم می گشایی ، ندانسته نبندم و درهایی که به رویم می بندی ، به اصرار نگشایم     ...
خدا گوید :
توای زیباتر از خورشید زیبایم ، توای والاتریم مهمان دنیایم ، بدان آغوش من بازاست .

شروع کن...یک قدم با تو. تمام گام های مانده اش با من.

**************************************

برای دریافت سوالات آزمون نوبت اول درس تاریخ ( پایه سوم راهنمایی)

به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب

تاريخ : دوشنبه سی ام دی ۱۳۹۲ | 22:17 | نویسنده : ف - میرشفیعی |

من معلم هستم کسی که راه را از چاه نشان می دهد.

سحر و جادویی در کار نیست.

من قادر نیستم روی آب راه بروم . دریا را هم نمی توانم بشکافم

 من فقط بچه ها را دوست دارم..

************************************ 

لطفا برای دریافت سوالات آزمون نوبت اول - درس مطالعات اجتماعی

 ( هفتم ) همراه با کلیدبه ادامه مطلب مراجعه کنید .

 


ادامه مطلب

تاريخ : دوشنبه سی ام دی ۱۳۹۲ | 16:11 | نویسنده : ف - میرشفیعی |

 ۱- یکی از وظایفی که مردم و مؤسسات برای ایجاد نظم و هماهنگی برعهده دارند چیست؟

 الف) رعایت قوانین و مقررّات              ب) داشتن روابط متقابل با یکدیگر    

ج)آگاهی از قوانین و مقررّات                 د) نظارت بر اجرای قانون

۲- کدامیک از موارد زیر از راههای حفظ و ترویج ارزشهای دینی و ملّی توسط حکومت نیست؟

 الف) قوانین حکومتی             ب) رسانه های گروهی             ج) آموزش در مدارس            

 د) مجلس شورای اسلامی 

۳- احوالپرسی کردن و رعایت حجاب اسلامی به ترتیب چه نوع هنجارهایی هستند؟

  الف) اجتماعی- حکومتی            ب) دینی - اجتماعی              ج) اجتماعی - دینی        

 د) دینی - حکومتی 

۴- از کارکردهای قانون نیست؟

الف) دفاع از حقوق محرومان                            ب) تنظیم روابط بین مردم و مؤسسات   

ج) هماهنگ ساختن مؤسسات                               د) انتخاب مجریان قوانین

 ۵- در زمانهای گذشته نیازهای انسان ها چگونه تأمین می شد؟

الف) بیشتر توسط مؤسسات اجتماعی                              ب) داد وستد میان مؤسسات    

ج)مؤسسات وخانواده ها                                             د) بیشتر در محیط خانواده

۶- دریک جامعه برای اینکه نظم وهماهنگی برقرار شود شرایطی لازم است کدام گزینه دراین ارتباط نادرست است؟

الف) رعایت مقررّات توسط مردم ومؤسسات             ب) عمل کردن به وظایف خود

ج) یکسان کردن ارزشها وهنجارهای جامعه          د) کارکردن همه مؤسسات به طور هماهنگ باهم

۷- حکومت به چه وسیله ای موجب هماهنگی بین مؤسسات جامعه می شود؟

الف) نظارت برکارها                 ب) وضع قوانین ومقررات               

ج) همکاری با مؤسسات           د) ارتباط متقابل یا مؤسسات

 ۸- همه موسسات به دنبال چه هدف مشترکی هستند؟

 الف) تربیت نیروهای متخصص             ب) داشتن روابط نسبتاٌ پایدار             

 ج) رفع نیاز های جامعه                    د) رفع نیازهای یکدیگر

 ۹- در یک جامعه مؤسسات زمانی می توانند نیازهای مردم را رفع  کنند که در روابط متقابل با یکدیگر از ........ لازم برخوردار باشند.

 الف) استقلال            ب) وابستگی           ج) مقررّات             د) هماهنگی

 ۱۰-  جامعه از تعدادی ...... تشکیل شده است که نیازهای خود را از طریق........ تأمین می کنند.

الف) موسسات- خانواده                ب) خانواده- گروه          

ج) گروه- موسسات                     د) خانواده- موسسات

۱۱- حکومت از سوی مردم مأمور است تا میان مؤسسات جامعه .......... ایجاد کند؟

الف) هماهنگی          ب) ارتباط              ج) قانون         د)هنجار

۱۲-  بشر تردید نداشته که ............ و.......... برای اداره جامعه لازم است.

الف)نظم و مؤسسات                     ب)خانواده و مؤسسات         

ج ) حکومت و قانون                   د) عدالت و آموزش

۱۳- کدام سازمان تقویت کننده و هماهنک کننده ی سازمانهای مرتبط با علوم و فنون هسته ای است؟

الف- بازرسی کل کشور                    ب- صدا و سیما               

ج- سازمان انرژی اتمی                    د- امور اداری و استخدامی

۱۴- در چه صورت یک جامعه می تواند به راحتی به مسیر خود ادامه دهد و به هدف های خویش برسد؟

الف- همه  ی مؤسسات آن به طور هماهنگ و یک پارچه عمل کنند                

ب- همه ی مؤسسات آن مستقل از یکدیگر باشند.

ج- همه ی مؤسسات آن کارشان را انجام دهند.                                     

 د- بر همه ی مؤسسات آن نظارت شود.

۱۵- عملکرد هر مؤسسه نسبت به مؤسسه دیگر .............است.

الف- وابسته            ب- مستقل           ج- مکمّل             د- ب و ج

۱۶- حکومت در جامعه مشابه به کدام اندام در بدن است؟

الف- قلب                   ب- مغز               ج- سلسله اعصاب               د- ستون فقرات

۱۷- حفظ ارزشهای دینی و ملی کشور از وظایف ............است که بوسیله ...............تامین می شود.

الف- قانون،مسئولان کشور                  ب- حکومت ، مدارس –رسانه ها و قوانین حکومتی

ج- رهبر ، هیئت وزیران و قوه قضئیه             د- قانون ، مدارس – قوانین حکومتی و رسانه ها

۱۸- جامعه قلمرو مشترکی دارد و وظیفه هدایت آن بر عهده ی .............است.

الف- مردم            ب- حکومت              ج- رهبر            د- قانون اساسی

۱۹- اگر در جامعه ای حکومت نباشد ، چه اتفاقی می افتد ؟

الف- جامعه به حیات خود ادامه می دهد.           ب- جامعه از نظر اقتصادی عقب می افتد.

ج- کار همه ی بخشها مختل می شود.             د- جامعه  با هماهنگی به کار خود ادامه می دهد.

۲۰- نیاز جامعه به حکومت یک نیاز .................. است.

الف- اساسی               ب- نظامی                 ج- سیاسی             د- واقعی

۲۱- به ترتیب از نظر مقام کدام مورد صحیح است؟

 الف- ۱-رهبر ۲-رئیس مجلس ۳- رئیس جمهور     

 ب- ۱-رهبری۲- رئیس قوه قضاییه ۳– رئیس جمهور 

  ج- ۱-رهبری۲- رئیس جمهور ۳- رئیس مجلس     

 د- ۱-رهبری۲- رئیس قوه قضاییه ۳- رئیس مجلس

۲۲-  فقهای شورای نگهبان از طرف چه کسی انتخاب می شوند ؟

الف) قوه قضائیه           ب) قوه مقننه               ج) رهبر                  د) قوه مجریه

۲۳-  از کارکردهای قانون نیست؟

الف) دفاع از حقوق محرومان                         ب) تنظیم روابط بین مردم و مؤسسات   

ج) هماهنگ ساختن مؤسسات                            د) انتخاب مجریان قوانین

۲۴- کدام یک وظایف شورای نگهبان می باشد؟

الف) نظارت بر درست برگزار شدن انتخابات                  ب) انتخاب اعضای مجلس خبرگان   

 ج) نظارت بر فعالیّت همه مؤسسات کشور                     د) نظارت بر اجرای قوانین

۲۵- وظیفه دولت وسازمانهای تحت نظر آن .............است که ........... وضع کرده است؟

الف) نظارت برقوانین - مجلس شورای اسلامی                      ب) اجرای قوانین - رهبری  

ج) رسیدگی به شکایات مردم - شورای نگهبان                       د) اجرای قوانین - قوه مقنّنه   

۲۶- از علل تفاوت در حکومت ها نمی باشد؟

 الف) دین           ب) اقتصاد           ج) فرهنگ          د) تاریخ

۲۷- - انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان بر اساس ................ صورت می گیرد.

  الف) اعلم بودن                              ب) احکام مرجعیت       

ج) معیارهای قانون اساسی                 د) اوضاع سیاسی کشور  

۲۸- « رشد و سعادت مردم» هدف اصلی کدام حکومت می باشد ؟

الف) جمهوری          ب) الهی         ج) سلطنتی          د) غیرالهی

۲۹-  مهمترین رکن حکومت اسلامی کدام است ؟

الف) قوه مجریه     ب) مجلس خبرگان      ج) رهبری      د) قوه قضائیه

۳۰-  «رئیس قوه مجریه» کیست ؟

الف)  رئیس جمهور             ب) رئیس مجلس شورای اسلامی       

ج) رئیس مجلس خبرگان                 د) رهبری

۳۱-  دو رکن اصلی «قوه مقننه» کدام است ؟

الف)  مجلس شورای اسلامی  و مجلس خبرگان            ب) شورای نگهبان و مجلس خبرگان 

ج) مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان       د) شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام

۳۲- عزل رئیس جمهور از اختیارات ........... است.

الف- رهبر        ب- شورای نگهبان         ج- مجلس خبرگان       د- مجلس شورای اسلامی

 ۳۳- در یک جامعه برای اینکه نظم و هماهنگی برقرار باشد چه چیزهایی لازم است ؟

الف- همه ی مؤسسات آن به طور هماهنگ با یکدیگر کار کنند .             

 ب‌  مردم و مؤسسات قوانین و مقررات را رعایت کنند.

ج- هرکس به وظایف خود عمل کند.                   د- همه ی موارد.

۳۴- ملاک طبقه بندی حکومت ها به چه عواملی بستگی دارد ؟

الف- زور       ب- ثروت          ج- توجه به قوانین الهی       د- توجه یه قوانین اساسی

۳۵- اعضای مجلس خبرگان چگونه انتخاب می شوند ؟

الف- مردم         ب- نمایندگام مجلس              ج- شورای نگهبان       د- رهبر

۳۶- تشخیص اینکه قوانین مجلس با احکام اسلام مخالف است یا نه بر عهده ی چه کسی است؟

الف- رهبر          ب- مجلس خبرگان         ج- قوه قضائیه       د- شورای نگهبان

۳۷- مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان  دو رکن اصلی کدام قوّه است ؟

الف- قوه  مجریه           ب- قوه  مقننه            ج- قوه قضائیه           د- مجلس خبرگان

۳۸- مسئولیت اجرای قوانین بر عهده ی کدام یک از ارکان جمهوری اسلامی است ؟

الف-  قوه  مقننه           ب- قوه مجریه             ج- قوه قضائیه            د- مجلس خبرگان

۳۹- اعضای شورای نگهبان چند نفرند ؟

الف- ۶نفر                  ب- ۸نفر        ج- ۱۲نفر            د- ۴ نفر

۴۰-تفاوت سوال واستیضاح چیست؟

  الف- رأی اعتماد مجدد قوه مجریه در استیضاح       

ب- رأی اعتماد مجدد قوه قضاییه در استیضاح 

ج-  رأی اعتماد مجدد قوه مقننه در استیضاح        

 د- رأی اعتماد مجدد مجلس خبرگان در استیضاح

۴۱- نمایندگان برای مشورت بهتر گروههای گوناگونی را تشکیل می دهند و هریک از نمایندگان در آن عضویت دارند که به آن............ می گویند.

الف- کمیسیون              ب-  لایحه                  ج- هیئت رئیسه                      د-  مجمع

 


   لطفا برای دریافت سؤالات متن دروس اول تا دهم جغرافیا سوم راهنمایی به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب

تاريخ : جمعه بیست و دوم آذر ۱۳۹۲ | 13:12 | نویسنده : ف - میرشفیعی |

1.مهم ترین طرفداران صفویه.............طایفه ی ترک که بنام ............. معروف بودند.

الف)هشت  - ازبکان                  ب)هفت  - قزلباش ها      

ج) پنج – آق قویونلوها                د)شش – قرا قویونلوها

2 .کدام یک از موارد زیر جزء تحولات سیاسی-اجتماعی قرون جدید نیست؟

الف)ایجاد سلطنت استبدادی           ب)استقلال آمریکا        

ج)انقلاب کبیر فرانسه                       د)ضعیف شدن قدرت عثمانی

3.در اواخر قرن.........ساکنان آمریکا علیه سلطه ی ........دست به شورش زدند.

الف)۱۷-آمریکا               ب)۱۶-انگلستان       

ج)۱۸-آمریکا                 د)۱۸-انگلستان

4.چه کسی سید علی محمد باب را اعدام کرد؟

الف)امیر کبیر     ب)ناصر الدین شاه      ج)محمد شاه     د) عباس میرزا

5.صدور فرمان مشروطیت توسط چه کسی امضا شد؟

الف)ناصر الدین شاه                 ب)مظفر الدین شاه     

ج)محمدعلی شاه                    د)امیرکبیر

6.موسس سلسله صفویه چه نام داشت و کدام شهر را پایتخت خود قرار داد؟

الف)شاه عباس-اصفهان                   ب)شاه تهماسب –تبریز       

ج)شاه سلطان حسین- اصفهان         د)شاه اسماعیل - تبریز

7.کدام یک از اقدامات امیر کبیر نبود؟

الف)ایجاد مدرسه ی دار الفنون         ب)مبارزه با رشوه خواری        

ج)بستن قرار داد پاریس               د)انتشار روزنامه

8.امتیاز رویتر توسط چه کسی لغو شد؟

الف)امیر کبیر                      ب)میرزا آقاخان نوری        

ج)حاج ملا علی کنی          د)سید جمال الدین اسد آبادی

9.عهد نامه گلستان باعث واگزار شدن چه شهر هایی به روسیه شد؟

الف) باکو وگنجه               ب) آذربایجان و ارمنستان              

ج) بوشهر                     د) سرزمین های شمال رود ارس

10.عوامل رونق تجارت در زمان صفویه چه بود؟

الف)احداث راه ها                 ب)احداث کاروان سرا ها             

ج)برقراری امنیت                 د)همه موارد

11.مهمترین رقیب آقا محمد خان برای رسیدن به حکومت که بود؟

الف)کریم خان                 ب)لطفعلی خان      

ج)ناصر الدین شاه             د)محمدشاه

12. «رسمی کردن مذهب شیعه» از اقدامات کدام پادشاه ایران بوده است ؟

الف)شاه عباس                   ب) شاه اسماعیل              

ج) شاه تهماسب                  د) شاه سلطان حسین

13. کریم خان زند چه شهری را پایتخت خود قرار داد ؟    

الف) تبریز         ب) شیراز           ج) مشهد            د) تهران

 14.  «جنگ های ایران و روسیه» در زمان کدام پادشاه قاجار اتفاق افتاد ؟

الف) محمد شاه                  ب) ناصرالدین شاه              

ج) فتحعلی شاه                د) آقا محمد خان

15.  کدامیک از شخصیت های زیر ، «استفاده از توتون و تنباکو» را حرام اعلام کرد ؟

الف) حاج ملا علی کنی                  ب) میرزا حسن آشتیانی      

 ج) آیت الله میرزای شیرازی          د) آیت الله طباطبایی 

16. در آغاز انقلاب مشروطه ، مهم ترین خواسته مردم چه بود ؟

الف) عزل عین الدوله               ب) تاسیس عدالت خانه         

ج) برکناری علاء الدوله              د) تدوین قانون اساسی

17.  ناصر الدین شاه کدام صدر اعظم خود را به قتل رساند؟

الف) قائم مقام فراهانی               ب) امیر کبیر               

ج) میرزا آقاخان نوری                  د)حاج ابراهیم خان کلانتر

18.   کدامیک یک از موارد زیر از عوامل قیام مردم در زمان مظفر الدین شاه نیست؟

الف) خشونتهای عین الدوله           ب)  دخالت بیگانگان      

ج) ظلم مأموران حکومتی               د) بی تجربگی مظفر الدین شاه

19. یکی از حوادث مهمّ زمان محمّد شاه قاجار چیست؟

الف) جنگ با عثمانی                  ب) لشکرکشی به هرات              

ج)ایجاد فرقه های ساختگی           د) جنگ با پرتغالی ها

20. نفوذ بیگانگان و کسب امتیازات بیشمار در زمان کدام شاه قاجار بود؟

الف) فتحعلی شاه                  ب) محمد شاه                     

ج)ناصرالدین شاه                    د) مظفرالدین شاه

21. امتیاز رویتر در زمان کدام پادشاه و به کدام کشور داده شد؟

الف) ناصرالدین شاه - روسیه        ب) محمد شاه -  روسیه        

ج) ناصرالدین شاه - انگلیس       د) فتحعلی شاه - انگلیس

22. چه کسی رهبری مخالفان مردم تهران را علیه امتیاز تالبوت به عهده داشت؟

الف) حاج محمد شیرازی             ب) حاج ملاعلی کنی            

ج) آیت الله طباطبایی              د) میرزا حسن آشتیانی

23. کدامیک از محصولات زیر در زمان صفویه صادر نمی شد؟

الف) ابریشم             ب) قند            ج) غلات             د) خشکبار

24. درکدام عهدنامه ایران تعهّد کردکه انگلستان رادر حفظ هندوستان یاری دهد وانگلستان درعوض پذیرفت که  کمک های مالی ونظامی دراختیار ایران قراردهد؟

 الف) فین کنشتاین        ب) گلستان         ج) ترکمانچای          د) مفصّل

 


لطفا برای دریافت سؤالات متن دروس اول تا نهم تاریخ سوم راهنمایی به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب

تاريخ : سه شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۲ | 21:6 | نویسنده : ف - میرشفیعی |

درس ۱       

 چرا اوضاع سیاسی ایران  در آستانه تشکیل حکومت صفوی (درابتدای قرن ۱۰ ه.ق)آشفته  بود؟

زیرا حکام و سلسله های محلی متعددی بر قسمت های مختلف ایران، حکومت می کردند که با یکدیگر در جنگ و رقابت بودند. (مثل حکومت  آق قویونلو )

  موسس سلسله صفوی که بود وی از نوادگان چه کسی بود؟

- شاه اسماعیل صفوی (در سال ۹۰۷ه. ق)

- او نو اده ی شیخ صفی الدین ارد بیلی بود

  مهم ترین اقدامات شاه اسماعیل اول صفوی پس از تاج گذاری در تبریز چه بود؟

-  رسمیت بخشیدن به مذهب تشیع بود .

- حکومت های محلی را از میان برداشت

- سراسر ایران را متحد ر یکپارچه کرد .

  جنگ چالدران بین کدام کشورها روی داد ؟کدام کشور شکست خورد؟

- میان ایران وعثمانی در محلی به نام چالدران (نزدیک شهر خوی)

- ایران شکست خورد .

  دلایل اصلی شکست صفویان در جنگ چالدران چه بود ؟

- انتخاب شیوه ی رزمی نامناسب توسط فرماند هان سپاه صفوی و استفاده ی ارتش عثمانی از تفنگ و توپ که ایرانیان فاقد آن بودند .

  - حکومت صفوی در آغاز سلطنت شاه تهماسب با چه مسائل ومشکلاتی روبرو بود؟

به دلیل خودسری فرماند هان نظامی اوضاع داخلی آشفته شد و تجاوز از بکان و عثمایان به مرزهای ایران شرایط را بدتر کرد! اما شاه تهماسب پس از سامان بخشیدن به وضع داخلی، از بکان را شکست داد و سپس حکومت عثمانی را به صلح با ایران وادار کرد.

 - شاه عباس پس از به قدرت رسیدن چگونه اوضاع داخلی و خارجی را سروسامان داد؟

 او ابتدا نابسامانی های داخلی را برطرف کرد و سپس به دشمنان خارجی پرد اخت: به طوری که ابتدا به از بکان چنان ضربه ای وارد آورد که تقریبا برای همیشه خطر تجاوز آن ها به مرزهای ایران رفع شد. سپس به سرعت به جنگ عثمانی رفت و طی چندین نبرد شدید، مناطق اشغالی را آزاد کرد و بغداد را نیز به تصرف دردرآورد.

  علل همکاری  نظامی انگلستان با حکومت صفوی علیه پرتفالی ها چه بود؟

 الف) رقابت سیاسی، نظامی و تجاری انگلستان با پرتغال

ب) تمایل انگلستان برای اخذ (گرفتن) امتیاز تجاری از ایران

  مهم ترین عوامل ضعف و انحطاط حکومت صفوی کدامند؟

۱ _ بی کفایتی و ضعف شاهان صفوی پس از شاه عباس او ل

۲ _ اختلاف و ناسازگاری میان صاحبان مقام های اداری و نظامی

۳ _ دخالت های ناروای اعضای حرمسرا (زنان و خواجه سرایان) در امور حکومتی

۴_ نابسامانی اوضاع اقتصادی به سبب کاهش تولید داخلی، افت صادرات و افزایش واردات

  - اخراج پرتغالی ها از سواحل وجزایر ایرانی چگونه صورت گرفت ؟

سپاه صفوی جزیره ی بحرین و بندرعباس را پس از یک قرن اشغال، آزاد کرد و با کمک کشتی های انگلستان پرتغالی ها را از اصلی تر ین پایگاه آنان در منطقه ی خلیج فارس، یعنی جزیره ی هرمز، بیرون راند.

 - حكومت صفوی توسط ........... بنیان نهاده شد.  شاه اسماعیل

  دوران زمامداری ................... اوج شکوفایی اقتصادی حکومت صفوی است . 

شاه عباس اول

  گزینه های مرتبط

* رسمیت بخشیدن به مذهب تشیع – شاه اسماعیل

* بیرون راندن پرتغالیها از هرمز – شاه عباس اول

* تسلیم تاج وتخت به افغانهای شورشی  -- شاه سلطان حسین

  اوج شکوفایی سیاسی و اقتصادی ایران در دوره کدام پادشاه صفوی بود؟

زمان شاه عبامی او ل

  سلسله صفوی چگونه ودر زمان کدام پادشاه صفوی سقوط کرد؟

درزمان شاه سلطان حسین  

گروهی از افغانها  به رهبری محمود افغان در قندهار شورش کردند و پس از قتل حاکم آن شهر ، راهی اصفهان پایتخت صفوی شدند و آن شهر را به محاصره درآوردند. سرانجام ، شاه سلطان حسین تاج و تخت را به محمود افغان تحویل داد.

 

نکات تکمیلی درس یک

دوره صفوی

- هم زمان با تأسیس حکومت صفوی ، کشورهای اروپای به تازگی در مسیر استعمار گری گام نهاده بودند.

- هم زمان با تأسیس حکومت صفوی ، پرتغالی ها با سو استفاده از اوضاع پریشان ایران، جزیره ی هرمز را اشغال کردند.

- اسماعیل صفوی پس از پیروزی بر حاکم آق قویونلو و تصرف تبریز در سال ۹۰۷ ه. ق، حکومت صفوی را بنیان نهاد .

- شیخ صفی در دو قرن پیش تراز اسماعیل، سلسله ی طریقت` صوفیانه ا ی را در ارد بیل به وجود آورد که پس از مرگ او توسط نوادگانش رهبری می شد . طریقت آنان، پیروان شیعه مذهب پر وشور زیادی داشت که همواره گوش به فرمان رهبر خویشی بودند از این رو، اسماعیل توانست با پشتیبانی آنان به سلطنت برسد .

- حکومت از بکان به عنوان همسایه ی شرقی وامپراتوری عثمانی در غرب ایران از تشکیل حکومت قدر تمند صفوی ناخشنود بودند.

- پس از شاه اسماعیل، فرزندش تهماسب به سلطنت رسید .

شاه عبامی او ل در دوران سلطنت خود، اقدامات زیادی برای توسعه ی اقتصادی و گسترش تجارت داخلی و خارجی انجام داد.

 در زمان شاه عباس او ل ، روابط سیاسی و بازرگانی ایران با کشورهای اروپایی توسعه یافت.

- مرگ شاه عباس او ل، پایان عصر طلایی و آغاز ضعف ر انحطاط حکومت صفوی بود.

-  بعداز شاه عباس او ل، چهار پادشاه بر تخت شاهی نشستند که یکی ازدیگری، ضعیف تر نالایق تر بودند.

 درس۲

 قزلباش ها که بودند؟

هفت قبیله ی بودند که تا دوران شاه عباس اول، قدرت سیاسی و نظامی زیادی داشتند، اما شاه عباس اول با انجام اصلاحاتی، از قدرت آنان کاست.

  جامعه عصر صفوی از چه گروه هایی تشکیل می شد؟

شهرنشینان حدود ۱۵ درصد کل جمعیت کشور

روستاییان بیش از نصف جمعیت کشور

کوچ نشینان در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کل جمعیت کشور

  زندگی کشاورزان ایرانی در دوره ی صفویه در مقایسه با کشاورزان اروپایی چگونه بود؟

به گفته سیاحان اروپایی ، کشاورزان ایرانی ازنظرتغذیه وپوشاک وضع بهتری نسبت به کشا ورزان اروپایی داشتند.

  زمینه ها وعوامل رونق وشکوفایی علم وهنر در عصر صفوی کدامند ؟

(در سایه ی کدام عوامل بازار علم و دانش و هنر رونق گرفت؟)

 ثبات سیاسی، آرامش اجتماعی و شکوفایی اقتصادی

  مهمترین کالاهای صادراتی عصر صفوی را نام ببرید:

محصولات کشاورزی و دامی از جمله ابریشم ، غلات و خشکبار

  اصلی ترین شرکای ایران در دوره ی صفوی کدام کشورها بودند؟

هند، عثمانی، ا نگلستان و پرتغال

  معروف ترین دانشمندان وعالمان ، فیلسوفان و فقیهان عصر صفوی را نام ببرید:

میرداماد، ملا صدرا ، شیخ بهایی و علامه ی مجلسی

  معروفترین هنرمندان عصر صفوی را نام ببرید

در عرصه ی هنرهای نقاشی، کاشی کاری و خوش نویسی کمال الدین بهزاد، علیرضا عباسی و میرعماد

   چه عواملی در شکوفا یی تجارت تاثیر مهمی گذاشت ؟

 ساخت یا بازسازی راه ها ر کاروان سراها

 نکات تکمیلی درس ۲

دوره صفوی

- جمعیت ایران در دوره صفوی کمتر از ۱۰ میلیون نفر بودند

- جمعیت ایران در سه بخش شهری ، روستایی و کوچ نشینی می زیستند.

- شهرنشینان حدود ۱۵ درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می دادند

- که عده ی زیادی از شهرنشینان ساکن اصفهان، پایتخت صفویان، بودند.

- حدود ۹۰شهر   دارای برج و بارو  در قلمرو صفریه وجود داشت.

- روستاییان بیش از نصف جمعیت ایران را به خود اختصاص می دادند.

-  روستاییان تقریباً در ۴۰ هزار روستای بزرگ و کوچک زندکی می کردند .

- بیشتر دسترنج کشاورزان به جیب ما لکان بزرگ و حکام و ماموران حکومتی می رفت

- کوچ نشینان در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کل جمعیت ایران بودند.

- فعالیت های اقتصادی ایران در دوره ی صفریه بر کشاورزی، دام پروری، صنایع دستی و تجارت استوار بود .

- کشاورزی مانند دوران گذشته پایه و اساس اقتصاد بود .

-  کشاورزان ایرانی حتی بیش تر از نیاز داخلی، محصول تولید می کردند  که اضافه ی آن صادرمی شد.

- کوچ نشینان بیش تر  به دامداری اشتغال داشتند .

- صنایع دستی نیز در میان جمعیت کوچ نشین و یکجانشینی (شهری و ورستایی ) رونق داشت .

- تجارت داخلی و خارجی ایران در دوره ی صفوی به ویژه در عصر شاه عباس اول گسترش زیادی پیدا کرد .

 - عمده ی تجارت خارجی در انحصار شاه عباس اؤل بود

- ادویه، پارچه و قند نیز مهم ترین کالاهای وارداتی در دوره صفوی را تشکیل می دادند .

- مالیات اصلی ترین منبع درآمد حکومت بود که از زمین های زراعی و  دام ها گرفته می شد .

- فعالیت های تجاری و  پیشه وری نیز مشمول عوارض خاص خود بودند .

 - دوره ی صفویان یکی از دوره های درخشان علم، هنر و معماری ایران است.

- ذوق و مهارت ایرانیان در معماری نیز در دوره صفوی شکوفا شد وآثار ارزشمند معماری متعددی خلق شد که برجسته ترین آنها  میدان نقش جهان، کاخ چهل ستون و سی وسه پل اصفهان و بارگاههای  امامان شیعه (ع) در شهرهای مشهد، کربلا و نجف است.

 درس ۳

  کریم خان زند به جای عنوان پادشاه لقب ................. را برای خود برگزید. وکیل الرعایا (نماینده مردم)

   شهر ............ پایتخت زندیه بود.  شیراز

  اوضاع سیاسی ایران را بعد از سقوط اصفهان به دست افغانها شرح دهید.

اوضاع  ایران کاملاً پریشان و به شدت در معرض هرج ومرج و خطر تجزیه قرار گرفت.روسیه مناطق شمالی و عثمانی  غرب و شمال غرب ایران را اشغال کردند. جزایروسواحل جنوبی ایران نیزمورد تجاوز و دستبرد افراد برخی قبایل عرب قرار گرفت.در داخل کشور نپز تعدادی از حکام و سر ان قبایل مدعی استقلال شدند .

  نادر چگونه به سلطنت رسید.؟

تلاش تهما سب دوم صفوی، برای بیرون راندن  شورشیان افغان از پایتخت بی نتیجه ماند تا اینکه نادر به او پیوست و طی  چندین جنگ، افغان ها را شکست داد و به عنوان فرمانده ی سپاه آماده ی بیرون راندن دیگر اشغالگران  از ایران شد. روس ها بدون جنگ نواحی اشغالی را ترک کردند ولی جنک با عثمانی تا سال ها ادامه یافت.

نادر پس از مدتی، تهماسب را به بهانه ی شکست از امپراتوری عثمانی، برکنارو پس از مدتی بزرگان کشور را به تشکیل شورایی فرا خواند این شورا نادر را به پادشاهی ایران برگز ید .

 عوامل نابسامانی اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران افشاریه و زندیه کدامند؟

وقوع جنگ های داخلی و خارجی بی ثباتی کشور از هنگام سقوط اصفهان به دست افغان ها

  اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران افشاریه و زندیه چگونه بود؟

- فعالیت های کشا ورزی، دامداری و تجارت دچار رکود شد .

- میزان مالیات و عوارض برای تامین هزینه های جنگ افزایش پیدا کرد .

 - بسیاری از دانشمندان و علما به کربلا و نجف مهاجرت کردند و  مدارس و حوزه های علمیه ی زیادی تعطیل شد.

- البته در عصرکرپم خان به سبب برقراری نسبی امنیت و آرامش، زندگی  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تا حدودی رونق گرفت

  گزینه های مرتبط

 -  فاتح هندوستان  ــــــــــــ   نادر شاه افشار

- مؤسس حکومت زندیه  ـــــــــــــــ  کریم خان زند

- آخرین فرمانروای زندیه  ــــــــــــــــ لطفعلی خان زند

 

 علت لشکر کشی نادر به هند چه بود؟

فرار تعدادی از اتباع سرکش ایران به هند وعدم تحویل آنان به نادر از سوی حکومت هند بود.

  کریم خان زند چه لقبی را برای خود انتخاب کرد ؟ چرا؟

- وکیل الرعایا

- به منظور این که نشان دهد فقط خدمت گزار مردم است

 علت مهاجرت عده ی زیادی از علما ودانشمندان در زمان نادر شاه افشار به کربلا و نجف چه بود؟

 بسیاری از دانشمندان و علما به دلیل آزار و اذیت افغانها وبی اعتنایی  و بدرفتاری نادرشاه  با آنان به کربلا و نجف مهاجرت کردند و در نتیجه، مدارس و حوزه های علمیه ی متعددی تعطیل شد.

 نکات تکمیلی درس ۳

افشاریه وزندیه

- بیشتر دوران سلطنت نادر به لشکر کشی و جنگ های داخلی وخارجی گذشت .

- نادر  بحرین ، قندهار ، خوارزم و بخارا را از دست مدعیان خارج کرد واین مناطق را به قلمرو ایران بازگرداند.

- در جنگ های خارجی ، نادر موفق به فتح هند وتصرف دهلی شد.

-  پادشاه هند پس از شکست درمقابل نادر ، جواهرات گران بهایی از جمله دریای نور وکوه نور را تقدیم نادر کرد.

- نادر توسط تعدادی از سر دارانش به قتل رسید،

-  از میراث نادر، فقط خرا سان به شاهرخ، نوه ی نابینای او رمید. شاهر خ تا هنگامی که توسط آقا محمد خان قاجار برکنار شد، در مشهد حکوت می کرد .

- پس از نادر، کریم خان رئیس ایل زند، قدرت را در دست گرفت.

-  کریم خان زند بیش تر نواحی جنوب، مرکز، شمال و غرب ایران را تحت تسلط خود درآورد

- کریم خان زند شیراز را به پایتختی برگزید.

- کریم خان زند برای صلح ر آرامش اهمیت زیادی قائل بود و در دوران حکومت خویش، تا حد امکان کوشید از تداوم خشونت و جنگ  جلو گیری کند.

- طی درگیری های داخلی جاشینان کرپم خان، آقا محمد خان، ریس ایل قاجار، فرصت یافت تا ایل خود را برا ی پیروزی بر زندیه و دست یابی به حکومت بسیج کند .مقاومت لطفعلی خان ( آخرین فرمانروای زند) ، با قتل او .انقراض حکومت زندیه به پایان رسید.

- از جمله بناهای مهم دوره زندیه بازار و مسجد وکیل در شیراز ساخته شد .

 درس ۴

 قرون جدید شامل چه زمانی از تاریخ اروپا است؟

از حدود سال ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ میلادی

 چرااز حدود سال ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ میلادی را قرون جدید می گویند؟

در این زمان وضع مذهبی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در اروپا نسبت به قبل تغییرات مهمی کرد و عصر جدیدی در تاریخ این قاره آغاز شد .

  قرون جدید  با کدام یک از حکومت ها در ایران هم زمان است؟

دوره های صفویه ، افشاریه و زندیه

  منظور از انقلاب صنعتی چیست؟

دراواخر قرون جدید ( قرن ۱۸ م ) اختراعات صنعتی رشد یافت و ماشین ها وابزار های جدید جای کارگاه ها و وسایل دستی را گرفت .میزان تولید کالا ها چند برابر شد و در نتیجه ، تجارت گسترش یافت ،که به این تحول ، انقلاب صنعتی می گویند.

  کدام کشورها اولین کشورهای استعمار گر بودند ؟    اسپانیا وپرتغال

  تحولات اجتماعی و سیاسی  در قرون جدید را نام ببرید.

- در قرن هفدهم حکومت انگلستان، از سطنت استبدادی ، به سطنت مشروطه تبدیل و دارای مجلس نمایدگان شد .

-  در اواخر قرن هجدهم نپز سا کنان امریکا علیه سلطه ی انگلستان دمت به شورش زدند و به استقلال رسیدند.

- مردم فرانسه برضد حکوت لویی شانزدهم قیام و او رابرکنار کردند ا ین قیام انقلاب کبیر فرانسه نام گرفت.

-  امپراتوری مسلمان عثمانی توسط دو لت های ارو پایی ضعیف شد و بخشی از قلمرواش را در اروپا از دست داد

  پروتستان به چه معناست؟

در اواخر قرون وسطی افرادی پیدا شدند که مخالف و معترض سلطه بی چون وچرای کلیسا و پاپ بودند واصلاحاتی را پیشنهاد می کردند . این افراد را پروتستان ، یعنی اعتراض کننده نامیدند .

  چرا با وقوع انقلاب صنعتی ، توجه کشورهای اروپایی به سوی مناطقی از جهان که جلب شد و به تدریج زمینه استعمارگری اروپاییان را فراهم کرد؟

زیرا مناطق مورد توجه اروپاییان دارای  مواد اولیه صنعتی یا بازار مصرف برای کالاهای تولید شده در اروپا بودند

  ویژگی های قرون جدید کدام است ؟

پیشرفت علوم تجربی   - توسعه ی اختراعات در اروپا

پیدایش استعمار -  تحولات اجتماعی و سیاسی

  کدام یک از موارد زیر جزء تحولات سیاسی – اجتماعی قرون جدید نیست؟

الف –* انقلاب روسیه*   درست

ب – استقلال آمریکا

پ – انقلاب کبیر فرانسه

ت- برقراری سلطنت مشروطه در انگلستان

  میان اجزای کدام گزینه رابطه ای وجود ندارد؟

الف – انقلاب صنعتی ! گسترش استعمار

ب – تحولات مذهبی  ! جنگ های مذهبی  

پ –*انقلاب صنعتی  ! استقلال آمریکا*    درست

 نکات تکمیلی درس ۴

تحولات ارپا

- پس از قرون وسطی دوره تازه ای در تاریخ اروپا پدید آمد که به قرون جدید معروف است.

- تحولات مذهبی باعث جنگ هایی بین اروپاییان شد که به جنگ های مذهبی معروف شد.

- در قرون وسطی ، رهبران مسیحیت کاتولیک که در رأس آنها پاپ قرار داشت ، از تعالیم حضرت مسیح (ع) فاصله گرفته بودند و در تمام امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و حتی اقتصادی نقش مهمی داشتند .

- اروپاییان که قبلا دانش های بسیاری را از مسلمانان فراگرفته بودند ، در قرون جدید به دلیل تحولات فکری وفرهنگی ، قدم در راه پیشرفت علمی و صنعتی نهادند.

- تحولات اجتماعی و سیاسی  در قرون جدید، تغییراتی بود که در زمینه ی نقش مردم درسرنوشت خودشان و  رابطه ی آن ها با حکوت ها ایجاد شد.

 

درس پنجم

  در جنگ میان  آقا محمد خان قاجار  و لطفعلی خان زند چه کسی پیروز شد؟

    در حمله آقا محمد خان به شیراز ، لطفعلی خان زند به کرمان رفت ولی سرانجام پس از محاصره شهر کرمان ، آقا محمد خان وار دشهر کرمان شد ،عده زیادی را از مردم  ولطفعلی خان را کشت.

  آقا محمد خان در چه سالی رسما تاجگذاری کرد وکدام شهر را پایتخت خود قرار داد؟

  پس از بازگشت از نخستین لشکرکشی به گرجستان ، در سال 1174 ه. ش. رسماً تاجگذاری کرد.

    تهران را پایتخت خود قرار داد.

  چرا فرانسه برای تصرف هند ، در صدد برقراری رابطه دوستی با ایران(قاجار) برآمد؟

زیرا ایران مناسبترین راه برای رسیدن فرانسه به هند بود.

  درقرارداد میان ایران وفرانسه(فین کنشتاین) تعهدات دوطرف چه بود وسرانجام این معاهده چه شد؟

  - ایران اجازه داد ، فرانسه هروقت بخواهد از خاک ایران به هند لشکرکشی کند .

   - فرانسه متعهد شد تجهیزات نظامی به ایران بدهد وایران را در مقابل روسیه یاری کند.

  -  سرانجام ناپلئون با روسیه پیمان دوستی بست وبه تعهداتش عمل نکرد.

  چرا ناپلئون درصدد بود هند از چنگ انگلستان خارج کند؟

 - توسعه مستعمرات خود        - ضعیف کردن رقیب خود

  چرا در زمان فتحعلی شاه انگلیسی ها خواهان رابطه با ایران بودند؟

    الف- جلوگیری از نفوذ فرانسه وروسیه  به هند از طریق ایران

    ب- در اختیار گرفتن بازراهای ایران

  عهد نامه  مفصل  میان کدام کشورها بسته شد ومفاد وبندهای آن(تعهدات) چه بود؟

    -ایران  و انگلستان

    - ایران تعهد کرد، به رقیبان انگلستان اجازه ندهد از خاکش برای حمله به هندوستان استفاده کنند .

   - انگلستان تعهد کرد، کمک های مالی ونظامی در اختیار ایران قرار دهد.

  - این قرارداد در عمل نتیجه ای نداشت زیرا انگلستان نیز همانند فرانسه با روسیه رابطه دوستی    برقرار کرده بود.

  کدام شهراها به موجب قرارداد  گلستان  از ایران جدا شد؟

    ایالتهای گرجستان وداغستان و شهرهای  باکو  و گنجه

  کدام شهرها به موجب قرارداد  ترکمنچای  از ایران جدا شدند؟

  سرزمین های شمال رود ارس  

  چرا فرانسه وانگلیس  به تعهدات خود با ایران عمل نکردند؟

   چون به طور پنهانی با روسیه روابط دوستی برقرار کردند و به دنبال منافع خود بودند.

  اهداف استعماری کشورهای اروپایی در ایران را بنویسید.

 روسیه: الحاق مناطق شمالی ایران به خاک خود

انگلستان : جلوگیری از نفوذ فرانسه وروسیه  به هند و در اختیار گرفتن بازراهای ایران

فرانسه : عبور از خاک ایران بران برای تصرف هند

  نکات تکمیلی  درس پنجم

 - ایل قاجار همراه با مغولها وارد ایران شدند ودر دوره صفویه در استر آباد (گرگان ) ساکن شدند .

 - پس از قتل نادر شاه ، رئیس ایل قاجار(محمد حسن خان ) قصد داشت بر قلمرو نادر سلطه یابد اما از کریم خان شکست خورد و به قتل رسید .کریم خان فرزندش آقا محمد خان را به عنوان گروگان به شیراز برد ولی پس از مرگ کریم خان ، او از شیراز فرار کرد وبه استر آباد (گرگان ) رفت.

 -  آقا محمد خان پس از مرگ کریم خان برای آغاز تلاش خود برای رسیدن به سلطنت به گرگان رفت وبرادران ومخالفان خود را مطیع ساخت.

 - آقا محمد خان قاجار  توسط خدمتکارانش در راه دومین حمله به گرجستان کشته شد.

 - پس از آقا محمد خان ، برادرزاده اش، بابا خان (فتحعلی شاه) از شیراز به تهران آمد وبر تخت نشست.

 -  در زمان فتحعلی شاه ، انقلاب صنعتی سبب توجه سه کشور فرانسه،انگلستان وروسیه به ایران شد.

 - هند بزرگترین مستعمره انگلستان بود.

 - چون فتحعلی شاه در مقابله با روسیه ناتوان بود ، پیشنهاد دوستی فرانسه را پذیرفت..

 - ناتوانی فتحعلی شاه و پای بند نبودن ناپلئون به تعهداتش در برابر ایران ، فرصت مناسبی برای انگلستان بوجود آورد تا نفوذ خود را در ایران افزایش دهد.

 --   حمله روسیه به ایران مهمترین مسأله مورد توجه حکومت قاجار بود.

 - روسیه به دلیل ناتوانی نظامی وسیاسی حکومت ایران ، درصدد تصرف خاک ایران برآمد.

 - روسیه با بهانه کردن تمایل حاکم گرجستان به پیوستن به روسیه ، به ایران در قفقاز (غرب دریای خزر)حمله کرد.

 - عباس میرزا (ولیعهد فتحعلی شاه) فرماندهی سپاهیان ایران در جنگ با روسیه را برعهده داشت.

 - مهمترین رویداد تاریخ ایران در دوره آقا محمد خان وفتحعلی شاه ، مسأله گرجستان وجنگ با روسیه بود.

 درس ششم

  چرا محمد شاه به هرات لشکر کشید ؟ این محاصره چگونه پایان یافت؟

 کامران میرزا (حاکم هرات) به تحریک انگلیسی ها شروع به مخالفت با حکومت ایران  و ادعای استقلال کرد.

محمد شاه ،هرات را محاصره کرد اما با تهدید انگلیسی ها (حمله به جنوب ایران) از محاصره هرات دست برداشت.

  چرا انگلیس و روس برای تفرقه اندازی میان مسلمانان تلاش میکردند

 و برای رسیدن به این هدف چه کردند؟

   - از وحدت مسلمانان می ترسیدند          - مذهب های ساختگی جدید ایجاد کردند.

  کدام فرقه ها توسط استعمارگران انگلیسی وروسی شکل گرفت؟ورهبران آنها چه کسی بود؟

   فرقه بابیه

 رهبر آن سید علی محمد باب (خود را مهدی موعود خواند وسرانجام ادعای پیامبری کرد)– باب به معنای واسطه ارتباط مردم با امام زمان – توسط امیر کبیر تیر باران شد – از طرف انگلستان و  روسیه حمایت می شد.

  فرقه بهایی

رهبر آن میرزا حسینعلی نوری – خود راپیامبری جدید خواند وبعد ادعای خدایی کرد.

- مورد حمایت انگلستان بود.

  اقدامات امیر کبیر (میرزا تقی خان فراهانی ) را بنویسید.

- ایجاد مدرسه دارالفنون   - مبارزه با رشوه خواری

-  انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه    - سروسامان دادن به اقتصاد کشور

- کم کردن حقوق زیاد درباریان وشاهزادگان  -  اعزام عده ای از افراد به اروپا برای آموختن

حرفه وصنعت   - حذف القاب وعناوینی که درباریان به اطرافیان خود میدادند

  قرارداد پاریس میان کدام کشورها بسته شد .طرفین چه تعهدی دادند(مفاد آن چه بود)

- میان ایران وانگلستان

- ایران تعهد کرد که استقلال افغانستان را به رسمیت بشناسد وهرات را تخلیه کند وهیچ گونه ادعایی نسبت به آن شهر نداشته باشد.

  اهداف ضد استعماری سید جمال الدین اسد آبادی کدامند؟

- اتحاد دنیای اسلام بر ضد استعمار    - مبارزه با استعمار انگلستان

- دفاع از ارزشهای اسلامی

  دو مورد از امتیازاتی را که در زمان ناصرالدین شاه به بیگانگان داده شد را نام ببرید.

- امتیاز رویتر

- امتیاز امتیاز توتون وتنباکو (تالبوت)

  به موجب قرارداد رویتر چه امتیازاتی وبه چه کسی داده شد ؟ با مخالفت چه کسی روبرو شد؟

-  انحصار احداث راه آهن و بهره برداری از کلیه معادن وجنگل ها واحداث قنات ها واداره گمرک

- به یک یهودی انگلیسی به نام رویتر داده شد.

- حاج ملا علی کنی ( روحانی سرشناس  تهران) به مخالفت با این امتیاز برخاست که سبب لغو این امتیاز شد

    به موجب قرارداد  توتون وتنباکو چه امتیازی وبه چه کسی داده شد ؟ با مخالفت چه کسی روبرو شد؟

 -  امتیاز خرید وفروش وتهیه توتون وتنباکوی سراسر ایران به مدت پنجاه سال

- به شخصی انگلیسی به نام تالبوت

- مخالف این امتیاز در تهران میرزا حسن آشتیانی (نماینده میرزا حسن شیرازی )

- تالبوت موظف به پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰ لیره انگلیسی و یک چهارم سود سالانه به دربار بود

  فتوای کدام مرجع تقلید در نجف سبب لغو امتیاز تالبوت شد؟

    میرزا حسن شیرازی (استفاده از توتون وتنباکو را حرام اعلام کرد)

  مناطق جدا شده از ایران در زمان ناصرالدین شاه در کدام کشور های امروزی قرار دارند؟

     پاکستان –افغانستان- ترکمنستان

 نکات تکمیلی درس ششم

- چون عباس میرزاقبل از فتحعلی شاه درگذشت، پسراومحمد میرزا پس ازمرگ فتحعلی شاه به سلطنت رسید.

 -  محمد شاه ،میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی(وزیر ونویسنده) رابه قتل رساند زیرااز قدرت وی نگران بود.

 -  از حوادث مهم زمان محمد شاه ، لشکرکشی به هرات است.

 - پس از محمد شاه فرزندش  ، ناصرالدین شاه به سلطنت رسید وپنجاه سال حکومت کرد.

 -  امیر کبیر فرزند آشپز قائم مقام بود .ناصرالدین شاه به کمک وی به سلطنت رسید.

 - امیر کبیر صدراعظم ناصرالدین شاه بود .

 -  امیر کبیر(میرزا تقی خان فراهانی ) به دستور ناصرالدین شاه  در حمام فین کاشان به قتل رسید.

 - پس از عزل امیر کبیر از صدارت، میرزا آقا خان نوری ، صدر اعظم شد.

 -پس از اینکه حاکم خراسان در زمان ناصرالدین شاه هرات را باز پس گرفت ، انگلیسی ها بلافاصله جزیره     خارک وشهر های خرمشهر و بوشهر را اشغال کردند. نماینده میرزا آقا خان نوری در پاریس به دستور وی   قرارداد پاریس را میان ایران وانگلیس بست.

 -  جدایی افغانستان از ایران در زمان ناصرالدین شاه وصدارت میرزا آقا خان نوری اتفاق افتاد.

 -  میرزا رضای کرمانی (از شاگردان ومریدان سید جمال الدین اسد آبادی) یک روز قبل از آغاز جشن های –

- پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه ، او را به قتل رساند.

 - ناصرالدین شاه پادشاهی ولخرج بود وبه مسافرت فرنگ (اروپا )علاقه زیادی داشت وبرای تأمین مخارج مسافرتش ، به بیگانگان امتیازات زیادی داد.

 -اهداف ضد استعماری سید جمال الدین اسد آبادی عبارتند از ۱– اتحاد دنیای اسلام بر ضد استعمار ۲- مبارزه با استعمار انگلستان ۳- دفاع از ارزشهای اسلامی

  درس هفتم

  مظفر الدین شاه اداره امور کشور را به چه کسی سپرده بود؟

    عین الدوله (صدر اعظم مظفر الدین شاه )

  نخستین جرقه های اتقلاب مشروطه چه زمانی زده شد؟

   وقتی که حاکم تهران(علاء الدوله) ، به بهانه گران شدن قند، عده ای از بازرگانان را به چوب بست.

  پس از به چوب بستن عده ای از بازرگانان توسط حاکم تهران ، مردم و علما برای تحصن به چه مکانی رفتند ومهمترین خواسته ی آنها چه بود؟

  مردم به همراه آیت ا... طباطبایی به حرم حضرت عبد العظیم حسنی در شهر ری رفتند.

  تأسیس عدالتخانه برای رسیدگی به شکایات مردم بود.

  علت تحصن مردم وعلما در حرم حضرت معصومه در قم (در زمان مظفرالدین شاه) چه بود؟ درکنار مردم کدام روحانیون حضور داشتند؟

    حکومت پس از بازگشت علما ومردم از حرم حضرت عبد العظیم ، به وعده های خود عمل نکرد

مأموران حکومتی یکی از سخن رانان مذهبی را دستگیر کردکه سبب شورش مردم شد و طلبه ی جوانی به نام سید عبدالحمید در یکی از سخنرانی ها به شهادت رسید.

آیت ا... سید محمد طباطبایی وآیت ا... سید عبدا... بهبهانی وهمچنین آیت ا... شیخ فضل ا... نوری مردم را همراهی کردند

  چه رویدادی موجب شد مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را صادر کند وعین الدوله را برکنار کند؟

مهاجرت مردم وعلما به قم وپریشانی اوضاع تهران وپشتیبانی عده ای از علمای نجف از مردم

  تفاوت حکومت استبدادی ومشروطه چیست؟

  در حکومت استبدادی : یک فرد(شاه) تعیین کننده قوانین کشور است.

در حکومت مشروطه : تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس تعیین کنده قوانین کشور هستند.

 نکات تکمیلی درس هفتم

پس از ناصرالدین شاه فرزندش مظفرالدین شاه به سلطنت رسید .(از تبریز به تهران آمد)

 -  عین الدوله فردی مستبد بود .خشونت او ودرباریان ، سبب قیام مردم و بوجود آمدن حکومت مشروطه  سلطنتی

 (وجود مجلس) شد.

 -  فرمان مشروطیت را مظفرالدین شاه صادر کرد.

 - با صدور فرمان مشروطیت وعزل عین الدوله ، نظام استبدادی به نظام مشروطه (دارای مجلس) تبدیل شد .

 - تشکیل مجلسی از نمایندگان مردم  وتدوین وتصویب قانون برای اولین بار در ایران زمان مظفرالدین شاه اتفاق افتاد.

  

درس هشتم

  دلایل مخالفت روسیه با انقلاب مشروطه ایران چه بود؟

الف-  وابستگی  محمد علی شاه و دربار به روسیه

ب – نگرانی روسیه از وابستگی مشروطه خواهان ونمایندگان مجلس به انگلستان

  بی اعتنایی محمد علی شاه نسبت به مشروطه ونمایندگان مجلس چگونه آشکار شد؟

   الف - در مراسم تاجگذاری – (از نمایندگان مجلس ، دعوت نشده بود)

   ب- خود داری از امضای متمم قانون اساسی ( اما با اعتراضات وسیع مردم وعلما ناگزیر متمم را امضا کرد)

  بهانه محمد علی شاه برای  سرکوب مشروطه خواهان به توپ بستن مجلس چه بود ؟

    تیراندازی و سوء قصد به شاه.

  فاتحان تهران در میدان بهارستان (شورای بهارستان)چه تصمیماتی گرفتند؟

     الف -  خلع محمد علی شاه و برتخت نشاندن پسرش احمد شاه به جای وی

     ب – تشکیل داد گاه ومحاکمه مخالفان مشروطیت از جمله اعدام آیت ا... شیخ فضل ا... نوری

  علت مخالفت شیخ فضل ا... نوری با مشروطیت چه بود؟

   او ابتدا از حامیان مشروطیت بود .با مشاهده انحراف مشروطیت از مسیر اسلام ، به مخالفت با آن برخاست.

  به عقیده او رهبری مشروطه خواهان در دست افراد بی اعتقاد به قوانین دینی افتاده است وقصد دارند مجلس ایران را به تقلید از مجلس های اروپا اداره کنند.

  

نکات تکمیلی درس هشتم

پس از مظفرالدین شاه ، محمد علی شاه به سلطنت رسید

 -  محمد علی شاه ابتدا وانمود می کرد که موافق مشروطه است اما پس از مدتی به مخالفت علنی با آن برخاست.

 -  روسیه برای سرکوبی مشروطه ومشروطه خواهان از محمد علی شاه حمایت می کرد.

 -  پس از سوء قصد به شاه ، به دستور محمد علی شاه ، مجلس به توپ بسته شد و منحل گردید وآیت ا... طباطبایی و آیت ا... بهبهانی تبعید شدند.

 -  پس از به توپ بسته ومنحل شدن مجلس ، در شهرهای مختلف قیامهایی صورت گرفت ، ازجمله قیام مردم تبریز به رهبری ستارخان وباقرخان ، و قیام هایی نیز در گیلان و در اصفهان توسط    بختیاری ها بر پا شد وسرانجام این قیام کنندگان به تهران آمدند وتهران را تصرف ومحمد علی شاه را از سلطنت خلع کردند.

 - مردم تبریز ، با وجود محاصره طولانی شهر شان و کمبود مواد غذایی  تسلیم شاه نشدند.

 -  محمد علی شاه پس از خلع شدن از سلطنت ، با تعهد چشم پوشی از سلطنت ودریافت سالانه یک صد هزار تومان از کشور خارج شد وبه روسیه رفت.

 -  پیشنهاد شیخ فضل ا... نوری به مشروطه خواهان این بود که پنج تن از علمای بزرگ هر عصر بر مصوبات مجلس نظارت داشته باشند.

 -  اطرافیان شیخ فضل ا...نوری قبل از اعدام از او خواستند که به سفارتخانه روسیه پناهنده شود.

 -   آیت ا... شیخ فضل ا... نوری به دلیل مخالفت با مشروطیت (مشروطیت منحرف)به شهادت رسید.

 درس ۹ 

   - چرا مجلس در زمان احمد شاه تصمیم به استخدام مستشاران (کارشناس) خارجی(آمریکا وسوئد) گرفت؟

     برای اداره امور مالی ونظامی کشور

  - کدام کشورها مخالف استخدام مستشاران (کارشناس) خارجی درزمان احمد شاه بودند ؟ چه اقدامی برای اخراج مستشاران انجام دادند ونتیجه آن چه شد؟

-  روسیه و انگلستان

- روسیه با تهدیدهای شدید خواستار اخراج کارشناسان آمریکایی شد اما مجلس قبول نکرد ولی دولت مجلس را تعطیل وخواسته روس ها را پذیرفت.

 نتیجه تهدید روس ها مبنی بر اخراج کارشناسان آمریکایی از ایران چه بود؟

- مجلس قبول نکرد ولی دولت مجلس را تعطیل وخواسته روس ها را پذیرفت.

  - در پی اخراج مستشاران خارجی وتعطیل شدن مجلس در زمان احمد شاه ، روس ها وانگلیسی ها چه اقدامی انجام دادند؟

- روسیه در شمال و انگلستان در جنوب ایران ، دست به تجاوز و ظلم وستم زدند .

- روس ها عده ای از اهالی خراسان وآذر بایجان را به دار آویختند ومرقد امام رضا (علیه السلام ) را به گلوله بستند.

  چه عواملی در آشفتگی اوضاع ایران در زمان احمد شاه مؤثر بود؟

(چرا پس از تاجگذاری احمد شاه اوضاع کشور آشفته تر شد؟)

- کم تجربه بودن احمد شاه  و دخالت نداشتن در اداره امور کشور

- اختلافات شدید مشروطه خواهان

- دخالت های آشکار روسیه وانگلستان در امور داخلی ایران

  رهبران گروه های مردمی اصلاح طلب واستقلال طلب مبارز در زمان احمد شاه را نام ببرید.

  شیخ محمد خیابانی  - محمد تقی خان پسیان – میرزا کوچک جنگلی

  قیام هایی نظیر قیام میرزا کوچک جنگلی یا شیخ محمد خیابانی  در زمان احمد شاه  به چه منظوری صورت گرفت؟

- اصلاح امور واسقلال کشور ومبارزه علیه بیگانگان و وابستگانآنها

  قرارداد ۱۹۰۷ م میان کدام کشورها وچرا بسته شد؟ به موجب این قرارداد ایران چگونه تقسیم شد؟

(چرا انگلستان وروسیه در قرارداد ۱۹۰۷ تصمیم به تقسیم ایران گرفتند.)

- میان انگلستان وروسیه

- به دلیل پیدایش قدرت های استعمارگر جدید در اروپا ، رقابت را کنار گذاشته وایران را به سه منطقه تقسیم کردند.

- شمال ایران منطقه نفوذ روسیه- جنوب شرقی ایران منطقه نفوذ انگلستان – مرکز ایران منطقه بیطرف

 چرا انگلستان وروسیه در قرارداد ۱۹۰۷ تصمیم به تقسیم ایران گرفتند؟

- به دلیل پیدایش قدرت های استعمارگر جدید در اروپا ، رقابت را کنار گذاشته وایران را به سه منطقه تقسیم کردند.

  علت شروع جنگ جهانی اول (صف آرایی دوطرف) چه بود؟

- قدرتهای استعمارگر قدیمی حاضر نبودند قسمتی از مستعمرات خود را به قدرت های جدید اروپا بدهند.

   در جنگ جهانی اول به کدام کشور ها  اتحاد مثلث  یا متحدین و به کدام کشورها  اتفاق مثلث یا متفقین گفته می شد.

«اتحاد مثلث »  : ایتالیا ، آلمان و اتریش-مجارستان       (یک سال بعد ایتالیا جدا شد وبه متفقین پیوست)

«اتفاق مثلث»  : روسیه ، انگلستان وفرانسه

  جنگ جهانی اول چند سال طول کشید؟ وکدام گروه پیروز شد؟

 چهار سال  -  از سال ۱۹۱۴ . م  تا سال ۱۹۱۸ . م           (از سال ۱۲۹۳ ه . ش .  تا ۱۲۹۷ ه . ش .)

کشور های عضو اتفاق مثلث پیروز شدند.

  تصمیم روسیه وانگلستان برای ایران طبق قرارداد 1915 م چه بود ؟

- با وجود اعلام بی طرفی ایران در ابتدای جنگ جهانی اول متفقین بیطرفی ایران را نادیده گرفتند .

روسیه وانگلستان ایران را به دو منطقه شمال و جنوب تقسیم کردند .وهردو کشور منطقه تحت نفوذ خود را اشغال کردند تا از نفوذ متحدین در امان باشد.

  از میان گروه های مردمی که در مقابل اشغال بیگانگان ایستادگی کردند در جنوب ایران چه کسانی در مقابل انگلیسی ها ایستادند.؟

- تنگستانی ها ودشتستانی ها به رهبری رئیسعلی دلواری

  

نکات تکمیلی  درس ۹

-  پس از محمد علی شاه ، احمد شاه به سلطنت رسید.

-  چون احمد شاه به سن قانونی نرسیده بود ، نیابت سلطنت او را رئیس ایل قاجار بر عهده گرفت.

- احمد شاه در سال ۱۲۹۳ ه . ش . به سن قانونی رسید ورسما تاجگذاری کرد.

- در قرن ۱۹ م دولت های انگلستان وروسیه وفرانسه با یکدیگر رقابت می کردند.

در قرن ۲۰ م دولت هایی چون ایتالیا ، آلمان و اتریش-مجارستان  بادولت قدیمی به رقابت پرداختند.

- به دلیل سیاست انتقال آذوقه ، توسط نیروهای روسی وانگلیسی  در جنگ جهانی اول مردم ایران گرفتار قحطی شدند. 

  تاريخ : یکشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۲ | 20:57 | نویسنده : ف - میرشفیعی |
برای دریافت تصاویر متن دروس مطالعات هفتم ( بخش جغرافیا ) اینجا را کلیک کنید .


برای دریافت پاورپوینت ( پیامی از طرف خدااینجا را کلیک کنید .تاريخ : جمعه پانزدهم آذر ۱۳۹۲ | 15:39 | نویسنده : ف - میرشفیعی |